English

Partïon Penblwydd

Gwnewch e’n ben-blwydd i’w gofio!

Beth allai fod yn well nag awr o gyffro llwyr wrth i’ch grŵp rannu’n ddwy i gystadlu yn erbyn ei gilydd, gan hela’r gystadleuaeth gyda’n tagiau laser? Rydyn ni’n cynnig y partïon pen-blwydd amgen gorau yn y Brifddinas, gyda rhywbeth at ddant pawb!

Mae gennym ymgyrchoedd penodol i’w dilyn, sy’n addas i bawb yn y parti, o 8 oed i 80 oed!

Ar gael yn y prynhawn ar y penwythnos a gyda’r nos yn ystod yr wythnos (gallai amseroedd eraill fod ar gael ar gais).

Wrth drefnu cewch becyn parti o wahoddiadau Brwydr Laser i’w hanfon i’w ffrindiau.

£15 y sesiwn (gyda chap i bob chwaraewr ei gadw)
Sesiwn = 1¼ awr (sesiwn friffio 15 munud)
Dylai fod o leiaf 10 chwaraewr ym mhob sesiwn.
Isafswm oedran 8 oed.