English

Partïon Iâr a Stag

Tân arni yng Nghanolfan Gweithgareddau Bae Caerdydd!

Yn chwilio am weithgaredd gwahanol ar gyfer parti stag neu barti iâr? Nid nepell o ganol y ddinas a Bae Caerdydd, mae Brwydr Laser yn cynnig pecynnau i bartïon iâr a stag. Dewiswch o amrywiaeth o gemau cyffrous. I gael rhagor o wybodaeth am weithgareddau grŵp, dilynwch y dolenni isod.

Brwydr Laser
Cwch Pŵer
Saethyddiaeth
Ychwanegwch Brwydr Laser fel rhan o ddiwrnod llawn gweithgareddau ar y dŵr a’r tir! Gallwch hefyd fynd i Ganolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd i ategu’r profiad. Am ragor o fanylion, ewch i www.dgrhc.com.

Bywyd Nos ac Adloniant

Ym Mae Caerdydd rydych chi dafliad carreg o fwrlwm ac adloniant y ddinas. Mae gennym hefyd rai partneriaethau gwych gyda gwestai lleol, felly os hoffech gyngor bydd y tîm yn barod i helpu.

Bwyd a diod

Er nad ydym yn caniatáu i chi fod yn feddw yn ystod y gweithgareddau, mae croeso i chi gael diod neu ddwy i ymlacio ar ôl y cyffro. Gallwn gadw ystafell ar wahân i chi fwyta ynddi am gost ychwanegol fechan. Bris ar Cais.

Llety

Mae gan Gaerdydd nifer o lefydd i aros. Gallwch hefyd weithio gyda’n chwaer-ganolfan DGRhC, gan fod y gwestai partner yn cynnig prisiau xx i’r rhai sy’n gwneud ein gweithgareddau.

http://www.dgrhc.com/partner-hotels-2013-2014/

£15 y sesiwn (gyda chap i bob chwaraewr ei gadw)
Sesiwn = 1¼ awr (sesiwn friffio 15 munud)
Dylai fod o leiaf 10 chwaraewr ym mhob sesiwn.
Isafswm oedran 8 oed.