English

Grwpiau

Tanio mewn timau!

Chwilio am her gystadleuol sy’n ddiogel ac yn hwyl? Brwydr Laser yw’r peth i chi felly! Mae Brwydr Laser yn her strategol a hanner sy'n profi’ch ymatebion mewn nifer o gemau gwahanol. Wedi’i leoli yng Nghanolfan Gweithgareddau Bae Caerdydd, mae’n cynnig y dechnoleg gemau ddiweddaraf.

Mae ein staff wrth law i lywio’ch ymgyrchoedd a fydd yn dod â’r grŵp cyfan dan bwysau. Bydd pob sesiwn yn cynnwys pawb yn yr her, ac rydyn ni’n ceisio cynnig rhywbeth i grwpiau o bob oedran a gallu.

Wedi blino ar yr un digwyddiadau adeiladu tîm, ac angen her fwy unigryw a fydd yn cael y staff i gydweithio? Yna Brwydr Laser yw'r peth i chi! Rydyn ni’n cynnig sesiynau adeiladu tîm i hyd at 20 chwaraewr y sesiwn. Mae’n berffaith i sesiwn adeiladu tîm, diolch i’ch noddwyr neu ddim ond dod at eich gilydd a chael sbort! Rhowch wybod i ni beth yw’r nod, a gwnawn ni’r gweddill.

£15 y sesiwn (gyda chap i bob chwaraewr ei gadw)
Sesiwn = 1¼ awr (sesiwn friffio 15 munud)
Dylai fod o leiaf 10 chwaraewr ym mhob sesiwn.
Isafswm oedran 8 oed.