English

Cwestiynau Cyffredin

Q: Beth yw Brwydr Laser?

A: Mae Brwydr Laser yn her strategol a hanner sy'n profi’ch ymatebion mewn nifer o gemau gwahanol. Wedi’i leoli yng Nghanolfan Gweithgareddau Bae Caerdydd, mae’n cynnig y dechnoleg gemau ddiweddaraf.

Mae ein staff wrth law i lywio’ch ymgyrchoedd a fydd yn dod â’r grŵp cyfan dan bwysau. Bydd pob sesiwn yn cynnwys pawb yn y grŵp yn yr hwyl, ac rydyn ni'n ceisio cynnwys grwpiau o bob oedran a gallu.

Nid oes dim i ragori ar ein tagiau laser ni, a gallwch saethu’ch gelynion hyd at 300m i ffwrdd.

Byddwch yn gwisgo synwyryddion bach ar y pen ar gap (am ddim) sy’n cofio pob tro y cewch chi’ch saethu. Maen nhw’n dangos eich bod wedi'ch saethu drwy fflachio’n goch.

Mae'r tagiau'n hyblyg tu hwnt, a gall faint o weithiau y gallwch saethu a nifer y bywydau sydd gan bob chwaraewr amrywio ym mhob gêm.

Mae Brwydr Laser yn hwyl, yn ddiogel ac yn ddi-boen! Mae’r tagiau’n defnyddio laser is-goch felly ni fydd yn niweidio dim ar eich llygaid (yn debyg i remôt y teledu).

Bydd fel arfer yn chwarae o leiaf 5 gem mewn sesiwn awr.


Q: Am ba hyd y mae sesiwn yn para?

A: 75 munud. Mae’n cynnwys sesiwn gyflwyno 15 munud a 60 munud o chwarae. Yna byddwn yn cynnwys sesiwn friffio olaf wrth dynnu’r offer.


Q: Pryd ddylen ni gyrraedd ar y diwrnod rydyn ni’n chwarae?

A: Cyrhaeddwch 15 munud cyn dechrau’r sesiwn.


Q: Faint oed sy’n rhaid bod i chwarae?

A: Rhaid i chi fod o leiaf 8 oed.


Q: Sut mae archebu?

A: Ffoniwch Canolfan Gweithgareddau Bae Caerdydd ar 02920 378161 neu e-bostiwch brwydrlaser@caerdydd.gov.uk. Rhaid i chi drefnu sesiwn ymlaen llaw i sicrhau’ch lle. Os bydd angen i chi newid eich archeb, rhowch wybod i ni o leiaf 48 awr cyn y sesiwn.


Q: Faint mae’n ei gostio?

A: £15 y pen am 75 munud gan gynnwys cap i bob chwaraewr ei gadw.


Q: Oes rhaid talu blaendal?

A: Codir blaendal o £150 am bob sesiwn (cost 10 chwaraewr). Ni allwn ei ad-dalu os byddwch yn canslo â llai na 48 awr nes i’r sesiwn ddechrau. Rhaid talu gweddill yr arian ar y diwrnod.


Q: Faint o bobl sydd eu hangen arnom i chwarae?

A: Rydyn ni’n argymell o leiaf 10 person i wneud gêm dda ohoni, ond gall hyd at 20 o bobl chwarae ym mhob sesiwn. Os oes llai na deg gennych, cysylltwch â ni ac mae’n bosibl y gallwn drefnu rhywbeth.


Q: Beth ddylwn i ei wisgo i chwarae?

A: Dillad cyfforddus fyddai orau e.e. tracsiwt neu jîns, a trainers.


Q: Beth fyddwn ni’n ei wneud mewn sesiwn?

A: Mae cyfnod briffio a gosod offer 15 munud cyn y sesiwn, ac yna 60 munud o chwarae. Gall gynnwys nifer o gemau ac ymgyrchoedd gwahanol gyda phob un yn para tua 10 munud.


Q: Ydy e’n brifo?

A: Nac ydy. Mae Brwydr Laser yn hwyl, yn ddiogel ac yn ddi-boen! Mae’r tagiau’n defnyddio laser is-goch felly ni fydd yn niweidio dim ar eich llygaid (yn debyg i remôt y teledu).


Q: Ydych chi’n gweini bwyd?

A: Na. Ond gallwn ni gadw ystafell ar wahân i chi fwyta ynddi am gost ychwanegol fechan. POR.


Q: Alla i ddefnyddio fy ngherdyn actif i’w gael am ddim?

A: Na, dydy Brwydr Laser ddim yn cynnig gostyngiadau â cherdyn actif ar hyn o bryd


Q: Mae fy mhlentyn/dibynnydd yn anabl. A all gymryd rhan?

A: Gall, yn ôl disgresiwn y rhieni / stiwardiaid. Gallwn addasu Brwydr Laser i unrhyw grŵp. Cysylltwch â’r tîm i gael rhagor o wybodaeth a gwnawn bob ymdrech i addasu’r sesiwn.