English

Beth yw Brwydr Laser?

Mae Brwydr Laser yn her strategol a hanner sy'n profi’ch ymatebion mewn nifer o gemau gwahanol. Wedi’i leoli yng Nghanolfan Gweithgareddau Bae Caerdydd, mae’n cynnig y dechnoleg gemau ddiweddaraf.

Mae ein staff wrth law i lywio’ch ymgyrchoedd a fydd yn dod â’r grŵp cyfan dan bwysau. Bydd pob sesiwn yn cynnwys pawb yn y grŵp yn yr hwyl, ac rydyn ni'n ceisio cynnwys grwpiau o bob oedran a gallu.

Nid oes dim i ragori ar ein tagiau laser ni, a gallwch saethu’ch gelynion hyd at 300m i ffwrdd.

Byddwch yn gwisgo synwyryddion bach ar y pen ar gap (am ddim) sy’n cofio pob tro y cewch chi’ch saethu. Maen nhw’n dangos eich bod wedi'ch saethu drwy fflachio’n goch.

Mae'r tagiau'n hyblyg tu hwnt, a gall faint o weithiau y gallwch saethu a nifer y bywydau sydd gan bob chwaraewr amrywio ym mhob gêm.

Mae Brwydr Laser yn hwyl, yn ddiogel ac yn ddi-boen! Mae’r tagiau’n defnyddio laser is-goch felly ni fydd yn niweidio dim ar eich llygaid (yn debyg i remôt y teledu).

Bydd fel arfer yn chwarae o leiaf 5 gem mewn sesiwn awr.


Paratowch, barod, ewch!

Mae gennym amrywiaeth o gemau gwahanol ac mae gan bob iddo yn berchen ar wahanol deithiau, mae'r rhan fwyaf o gemau yn para am 10-15 munud ac yn amrywio o ran yr amcanion hynny y dileu tîm, rheolwr tanc, dal y faner a llawer mwy. Rydym yn gwneud yn hoffi i gymysgu ein teithiau ac yn agored i unrhyw awgrymiadau!